Object structure
Title:

Procesy usprawnień kaizen w przedsiębiorstwie produkcyjnym – wyniki badań empirycznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Kaizen improvement processes in a production company – results of empirical research

Creator:

Piasecka-Głuszak, Agnieszka ; Karaś, Elżbieta

Subject and Keywords:

kaizen ; ciągłe doskonalenie ; procesy usprawnień ; przedsiębiorstwo ; innowacje ; continous improvement ; processes of improvements ; company ; innovation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 523, s. 324-342

Abstrakt:

Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracowników na temat procesów usprawnień, podejmowanych działań kaizen w dużym międzynarodowym przedsiębiorstwie produkcyjnym, które stara się jak najlepiej wykorzystywać innowacje, nowe technologie, a ciągłe doskonalenie jest podstawą systemu zarządzania, stosowaną przez wszystkie jednostki korporacji w różnych częściach świata. Działania kaizen prowadzone w organizacji mogą wspierać realizację strategii wdrażania zmian organizacyjnych, a tym samym zwiększyć innowacyjność. Praca składa się z dwóch części: teoretycznej i empirycznej. Pierwsza przedstawia krótką charakterystykę koncepcji kaizen, główne założenia, zasady. Przedstawia także porównanie z innowacjami, jak również pokazuje wpływ i rolę pracowników w procesie wdrażania kaizen. Druga część prezentuje wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracowników na temat znajomości pojęcia kaizen, ich zaangażowania, systemu nagradzania czy barier w procesie ciągłego doskonalenia.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.523.27

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 523

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: