Object structure
Title:

Rozwój płatności mobilnych M-PESA w Tanzanii

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The development of mobile payments of M-Pesa in Tanzania

Creator:

Czernichowski, Konrad

Subject and Keywords:

M-PESA ; płatności mobilne zdalne ; innowacje finansowe ; Tanzania ; Afryka Wschodnia ; remote mobile payments ; financial innovation ; East Africa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 523, s. 120-127

Abstrakt:

Przykład Tanzanii pokazuje, że w warunkach niskiego odsetka osób z rachunkiem bankowym, a jednocześnie rozwiniętej telefonii komórkowej, rozwinęła się bankowość mobilna. Artykuł ma na celu analizę porównawczą tanzańskich operatorów telekomunikacyjnych w zakresie płatności mobilnych, przedstawienie obecnych zastosowań oraz perspektyw rozwoju tej formy płatności. Aby to osiągnąć, dokonano krytycznej analizy literatury. Nie bez znaczenia były także obserwacje własne z Tanzanii. Przedstawione zostały dziesięcioletnia historia tej formy pieniądza w Tanzanii, korzyści, jakie z niej czerpią obywatele (łatwe przesyłanie pieniędzy do odległych miejsc w kraju, regulowanie rachunków za wodę, elektryczność, bezpieczna tezauryzacja), potrzebne zabezpieczenia i przewidywane kierunki dalszego rozwoju (związane m.in. z niedostatecznym wykorzystaniem pieniądza mobilnego na rynku kapitałowym, mimo istniejącego potencjału akumulacji oszczędności krajowych na rodzimej giełdzie papierów wartościowych).

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.523.10

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 523

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: