Object structure
Title:

Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych z krajów pozaeuropejskich w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Determinants of foreign direct investment from non-European countries into Poland

Creator:

Cieślik, Andrzej

Subject and Keywords:

bezpośrednie inwestycje zagraniczne ; model dwumianowy ujemny ; Polska ; Poland ; foreign direct investment ; negative binomial model

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 523, s. 95-104

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest empiryczne zbadanie determinant bezpośrednich inwestycji zagranicznych, pochodzących ze 108 krajów pozaeuropejskich, w Polsce w latach 1990-2015 przy użyciu modelu dwumianowego ujemnego. Badanie jest prowadzone w odniesieniu do nowej teorii przedsiębiorstwa międzynarodowego, co pozwala na rozróżnienie między poziomymi oraz pionowymi motywami dokonywania zagranicznych inwestycji bezpośrednich i wyprowadzenie szeregu empirycznie testowalnych hipotez badawczych. Przede wszystkim empirycznej weryfikacji poddawane są hipotezy wyprowadzone z modelu kapitału wiedzy. Z przeprowadzonych badań empirycznych wynika, że Polska przyciąga zarówno poziome, jak i pionowe inwestycje motywowane odpowiednio dostępem do rynku kraju goszczącego oraz chęcią redukcji kosztów, przy czym motyw dostępu do rynku wydaje się silniejszy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.523.08

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 523

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: