Object

Title: Elektroniczna platforma usług administracji publicznej jako forma kontaktu z interesariuszami

Title in english:

Electronic platform of public administration services as a form of contact with stakeholders

Creator:

Werenowska, Agnieszka

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 527; s. 312-319

Abstrakt:

Zastosowanie technologii informatycznych w obszarach administracji publicznej stanowi istotny czynnik w usprawnieniu relacji typu urząd – petent. Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzi e-administracja, która wpisuje się w public governance jako koncepcję zarządzania publicznego realizowanego w jednostkach administracji publicznej [Papaj 2017]. Celem artykułu było przedstawienie systemu komunikacji internetowej administracji publicznej (ePUAP) z grupami otoczenia zewnętrznego oraz ocena skuteczności komunikacji internetowej administracji publicznej z punktu widzenia petenta na przykładzie Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. W badaniach wykorzystano metodę analizy literatury przedmiotu i materiałów źródłowych oraz sondaż diagnostyczny

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.527.25 ; oai:dbc.wroc.pl:58626

Language:

pol

Relation:

Polityka ekonomiczna ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 527

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information