Object structure
Title:

Rola terenów zielonych w zrównoważonym rozwoju miast w woj. śląskim

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The role of green areas in sustainable urban development in the province of Silesia

Creator:

Dubiel, Beata

Subject and Keywords:

zrównoważony rozwój ; tereny zielone ; polityka ekologiczna ; sustainable development ; green areas ; ecological policy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 527; s. 36-44

Abstrakt:

Obecność terenów zieleni miejskiej w mieście ma niewątpliwie znaczący wpływ na jego zrównoważony rozwój. Zieleń spełnia kluczową rolę w aspektach ekologicznym, środowiskowym, estetycznym, a przede wszystkim społecznym. Dbałość o tereny zielone w Polsce niestety nie jest na dostatecznie wysokim poziomie. Władze samorządów nie dostrzegają problemów związanych z należytym utrzymaniem oraz odnawianiem, pielęgnowaniem i poszerzaniem terenów zielonych. Zadania z zakresu ochrony przyrody są często odsuwane na dalszy plan, zarówno pod względem nakładów finansowych, jak i rzeczowych. Celem artykułu jest zaprezentowanie oraz analiza roli zielonych ekosystemów ze szczególnym uwzględnieniem korzyści pozyskiwanych z terenów zielonych w aspekcie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Zastosowane metody badawcze opierają się na studiach literatury z badanego zakresu oraz analizie wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród gmin województwa śląskiego oraz wśród mieszkańców tego regionu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.527.03

Language:

pol

Relation:

Polityka ekonomiczna ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 527

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: