Object structure
Title:

Strategia internacjonalizacji MŚP – studium przypadku przedsiębiorstwa z sektora kreatywnego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Internationalization strategy of SMEs ‒ a case study of the company from the creative sector

Creator:

Fabińska, Monika

Subject and Keywords:

internacjonalizacja ; strategia internacjonalizacji MŚP ; rynki skandynawskie ; sektory kreatywne ; internationalization ; internationalization strategy of SME's ; scandinavian markets ; creative sector

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 527; s. 45-55

Abstrakt:

Współczesna globalna gospodarka wywiera ogromną presję na rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP. Ewolucja technologiczna ułatwia penetrację rynków, klienci wymagają wyższej jakości za niższą cenę. Pojawia się generacja nowej, bardzo agresywnej konkurencji. Przedsiębiorstwa o globalnym zasięgu narzucają trendy rozwojowe. A zatem MŚP, aby przetrwać i móc się rozwijać, są niejako zobligowane do zwiększania zasięgu swojej działalności, do internacjonalizacji. Analizowane przedsiębiorstwo działające w sektorze kreatywnym posiada ugruntowaną pozycję na rynku krajowym i aby rozwijać się i zwiększać konkurencyjność, musi podjąć decyzję o internacjonalizacji. Celem artykułu jest (I) analiza trendów w zakresie planowania strategii internacjonalizacji przez MŚP na przykładzie rynków krajów skandynawskich oraz (II) dokonanie weryfikacji procesu opracowywania strategii internacjonalizacji przez MŚP na bazie studium przypadku

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.527.04

Language:

pol

Relation:

Polityka ekonomiczna ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 527

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: