Object structure
Title:

Innowacyjność blockchain jako rozproszonego rejestru danych (DLT)

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Blockchain innovation as a distributed ledger technology (DLT)

Creator:

Ślązak, Emil

Subject and Keywords:

rejestr rozporoszony ; blockchain ; innowacje finansowe ; ditributed ledger technology ; financial innovation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 527; s. 255-263

Abstrakt:

Niniejszy artykuł ma na celu wykazanie przesłanek innowacyjności blockchain jako rodzaju rozproszonego rejestru danych, scharakteryzowanego poprzez pryzmat zasad jego funkcjonowania na rynku kryptowalut. Szczególne znaczenie w funkcjonowaniu blockchain przypisano wyeliminowaniu czasochłonnych procedur rozliczenia i rozrachunku polegających na rejestrowaniu zmian własności i transferze pieniądza poprzez dedykowane tym celom instytucje centralne. Tym samym w artykule wykazano, iż praktyczne zastosowanie blockchain na rynku kryptowalut pozwoliło na uzyskanie trwałej stabilności funkcjonowania systemu płatności i bezpieczeństwa transakcji dla anonimowanych uczestników przy znaczącej redukcji kosztów transakcyjnych. Wykazano także, iż innowacyjność blockchain wynika z szeregu przesłanek, które znacząco usprawniają elektroniczny obieg aktywów, z atutem bezspornego uwiarygodnienia praw własności na czele. Gwarantem bezpieczeństwa stron transakcji staje się rozproszony rejestr danych z wykorzystaniem technik kryptograficznych, a nie nadzór pośrednika i jakość stosowanych przez niego systemów zabezpieczeń centralnych rejestrów danych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.527.22

Language:

pol

Relation:

Polityka ekonomiczna ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 527

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: