Object structure

Title:

Reaktywacja połączeń kolejowych jako podstawowy element ograniczenia kosztów związanych z niską emisją zanieczyszczeń na Pogórzu Sudeckim

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Reactivation of railway connections as a basic element of fighting low emission of pollutants in the Sudetes Foreland

Creator:

Gajewicz, Kornel

Subject and Keywords:

zrównoważony transport ; eliminacja emisji zanieczyszczeń ; kolej ; Pogórze Sudeckie

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 527; s. 81-92

Abstrakt:

Na terenie Pogórza Sudeckiego zauważalne jest występowanie znacznych dysproporcji pomiędzy potrzebami transportowymi a możliwością ich realizacji na zadowalającym poziomie jakości. Odnosi się to zarówno do transportu publicznego, jak i prywatnego. Efektem tych niedogodności jest dynamiczny wzrost zmotoryzowania społeczeństwa, co w konsekwencji przedkłada się na ograniczenie korzystania z przewozów środkami transportu publicznego. Dla odwrócenia negatywnego trendu wymagane jest podjęcie działań w celu opracowania i wdrożenia sieciowego systemu transportowego Pogórza Sudeckiego opierającego się na szkielecie istniejących linii kolejowych, które zostaną powiązane węzłowo z innymi systemami transportowymi. Rozwiązanie to pozwoli na wykorzystanie historycznego układu linii kolejowych na Pogórzu Sudeckim. Zwiększenie udziału transportu szynowego w ogólnym transporcie przełoży się na ograniczenie liczby pojazdów osobowych poruszających się po drogach. Pozytywnym skutkiem tej ewolucji będzie wymierny spadek emisji zanieczyszczeń generowanych przez silniki spalinowe do środowiska, poprawa jakości życia ludności poprzez ograniczanie liczby samochodów poruszających się po ulicach oraz eliminacja innych negatywnych czynników związanych z szeroko pojętą motoryzacją

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.527.07

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 527 ; Polityka ekonomiczna

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu