Object structure
Title:

Tendencje na rynku usług mechanizacyjnych dla rolnictwa w Polsce w latach 2010-2017

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The trends on the market of mechanization services for agriculture in Poland in the years 2010-201

Creator:

Zalewski, Arkadiusz

Subject and Keywords:

usługi rolnicze ; usługi mechanizacyjne ; rynek usług ; agricultural services ; machanization services ; services market

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 527; s. 333-341

Abstrakt:

Korzystanie z usług mechanizacyjnych umożliwia bardziej wydajne realizowanie prac polowych oraz daje możliwość wprowadzania postępu naukowo-technicznego bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów inwestycyjnych. W artykule próbowano określić tendencje występujące na rynku usług mechanizacyjnych dla rolnictwa w Polsce w latach 2010-2017. Badano zmiany liczby podmiotów świadczących usługi mechanizacyjne, a także dynamikę wartości zakupionych usług mechanizacyjnych oraz udział usług w całości nakładów ponoszonych na produkcję rolniczą. Stwierdzono, że w latach 2010-2017 wzrost znaczenia usług mechanizacyjnych w krajowym rolnictwie został zahamowany. Wartość zakupionych usług wyrażona w cenach stałych uległa zmniejszeniu. Spadkową tendencję odnotowano również w udziale usług mechanizacyjnych w zużyciu pośrednim. Liczba podmiotów świadczących usługi mechanizacyjne dla rolnictwa wprawdzie wzrosła, jednak wzrost był obserwowany jedynie w początkowych latach analizowanego okresu. Od 2015 r. liczba podmiotów systematycznie malała. Słabnące zainteresowanie usługami mechanizacyjnymi prawdopodobnie wynika z pewnego nasycenia gospodarstw nowoczesnym sprzętem rolniczym w związku z inwestycjami wspomaganymi środkami finansowymi UE

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.527.27

Language:

pol

Relation:

Polityka ekonomiczna ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 527

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: