Object structure

Title:

Organizacje data-driven w ewolucji transformacji cyfrowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Data-driven organizations in the evolution of digital transformation

Creator:

Adamczewski, Piotr

Subject and Keywords:

internet rzeczy ; organizacja data-driven ; transformacja cyfrowa ; SMAC ; Internet of Things ; data-driven ; digital transformation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 527; s. 11-24

Abstrakt:

Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) zdeterminował funkcjonowanie nowoczesnych organizacji, a okres transformacji cyfrowej jest dla nich dużym wyzwaniem na rynkach globalnych. Dynamika zmian w otoczeniu zewnętrznym wymusza konieczność szybkiego dostosowywania się do nowych uwarunkowań rynkowych. Określenie data-driven oznacza, że pożądane efekty działania są wymuszane odpowiednimi danymi, a nie intuicją lub osobistym doświadczeniem decydentów. Ewolucja technologii teleinformatycznych doprowadziła do upowszechnienia się tzw. III platformy ICT, określanej jako SMAC (Social, Mobile, Analytics, Clud), a tworzącej – wespół z technologią IoT (Internet of Things) – swoisty ekosystem rozwiązań informatycznych nowoczesnych organizacji. Celem artykułu jest ukazanie ewolucji w zakresie informatycznego wspomagania procesów zarządzania organizacji data-driven okresu transformacji cyfrowej. Wywody ilustrowane są wynikami autorskich badań polskiego sektora MSP przeprowadzonych w okresie 2014-2017 na wybranych 120 przedsiębiorstwach województw mazowieckiego i wielkopolskiego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.527.01

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 527 ; Polityka ekonomiczna

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu