Object

Title: Konkurencyjność gminy Kozienice w ujęciu podregionalnym i lokalnym (na podstawie GUS 2010-2016 i SWOT 2018)

Title in english:

Competitiveness of Kozienice community in sub-regional and regional terms (based on CSO 2010-2016 and SWOT 2018)

Creator:

Śmietanka, Tomasz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 527; s. 264-299

Abstrakt:

Niniejsze opracowanie jest próbą identyfikacji obszarów względnej przewagi konkurencyjnej gminy Kozienice w podregionie radomskim i własnych, lokalnych obszarów przewagi konkurencyjnej oraz ocena ich strategicznego wpływu na konkurencyjność podregionu i gminy w kształtowaniu lokalnej jakości życia mieszkańców. Autor przyjmuje, iż poziom i jakość życia mieszkańców gminy są również pozytywnym skutkiem właściwie prowadzonej przez gminę lokalnej polityki rozwojowej, polegającej na ciągłym równoważeniu tego rozwoju. Pożądanym rezultatem tego procesu jest możliwie wysoki i zharmonizowany stan ładu: gospodarczego, społecznego, środowiskowego i instytucjonalnego. Zastosowana metoda badawcza triangulacji, w konkurencyjności względnej dane GUS, w konkurencyjności własnej analiza warsztatowa SWOT oraz obserwacja uczestnicząca autora umożliwią lepszą interpretację wyników badań i wykorzystanie ich w poprawie kompleksowej konkurencyjności gminy i podregionu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.527.23 ; oai:dbc.wroc.pl:58624

Language:

pol

Relation:

Polityka ekonomiczna ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 527

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information