Obiekt

Tytuł: Cykl PDCA w zarządzaniu antykryzysowym na przykładzie polskich przedsiębiorstw

Tytuł odmienny:

PDCA cycle in crisis management on the example of Polish enterprises

Autor:

Starosta, Anna

Opis:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 1 (26), s. 142-151

Abstrakt:

Przedsiębiorstwa coraz bardziej są narażone na kryzys. Muszą w związku z tym zarządzać antykryzysowo; aby zapobiegać kryzysom i jak najlepiej się do nich przygotować. Okazuje się jednak; że jest to bardzo trudne zadanie. Dlatego konieczne jest doskonalenie działań w ramach poszczególnych faz zarządzania antykryzysowego. Jedną z metod jest wykorzystanie cyklu PDCA. Z badań przeprowadzonych za pomocą kwestionariusza ankietowego w 2015 r. na próbie 60 przedsiębiorstw wynika; że kadra zarządzająca ma niewielką świadomość narzędzi i działań związanych z doskonaleniem zarządzania antykryzysowego. Problemem jednak okazuje się nie sama znajomość sposobów doskonalenia; lecz zarządzanie antykryzysowe. W artykule zaprezentowano wynikające z przeprowadzonych badań działania w ramach faz zarządzania antykryzysowego; uwzględniające cykl PDCA; które uzupełniono o propozycje teoretyczne. Celem tekstu jest zaprezentowanie podejścia przedsiębiorstw do podejmowanych działań doskonalących za pomocą cyklu PDCA w poszczególnych fazach zarządzania antykryzysowego

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2016

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/noz.2016.1.12 ; oai:dbc.wroc.pl:32226

Język:

pol

Powiązania:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 1 (26)

Prawa:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Podobne

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji