Object

Title: Ryzyko działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w kontekście ich wyników finansowych

Title in english:

Risk of enterprises innovative activity in the context of their financial results

Creator:

Nawrocki, Tomasz

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 1 (26), s. 112-124

Abstrakt:

Innowacyjność w literaturze przedmiotu utożsamiana jest z kluczowym czynnikiem sukcesu; decydującym o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku. Jednocześnie jednak; z różnych względów; z działalnością tą wiąże się spore ryzyko; które zarazem często postrzegane jest również jako jedna z jej podstawowych barier. Pojawia się zatem pytanie o opłacalność trudu związanego z podjęciem działalności innowacyjnej w porównaniu z biznesem o charakterystyce bardziej tradycyjnej. Za cel główny artykułu przyjęto zbadanie w wymiarze finansowym relacji wartość oczekiwana – ryzyko dla spółek o charakterystyce innowacyjnej w porównaniu z podmiotami opierającymi swoją działalność podstawową na bieżących rozwiązaniach. Badanie przeprowadzono w odniesieniu do wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie; a jego zakres czasowy obejmował 4 kwartał 2010 r.-2 kwartał 2015 r. Z przeprowadzonej analizy wynika; że każdej działalności innowacyjnej przedsiębiorstw faktycznie towarzyszy wyższe ryzyko negatywnych zmian wielkości finansowych; jednocześnie przeliczenia tego ryzyka na jednostkę wartości oczekiwanej uzasadniają w wielu przypadkach jego podjęcie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:32223

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 1 (26)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information