Object

Title: Nowe podejście do planowania operacyjnego. Charakterystyka koncepcji beyond budgeting i SOFP

Title in english:

The new approach to operational planning. The lowdown on beyond budgeting concept and sales, operational and financial planning (SOFP)

Creator:

Kowalewski, Marcin

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 1 (26), s. 91-99

Abstrakt:

W dzisiejszej globalnej; turbulentnej rzeczywistości biznesowej planowanie na poziomie zarówno strategicznym; jak i operacyjnym cechuje się dużym prawdopodobieństwem poniesienia porażki i rozminięcia się prognoz z rzeczywistością. Przez lata fundamentem planowania operacyjnego w przedsiębiorstwie było budżetowanie; które mimo istotnych funkcji w systemie zarządzania stało się przedmiotem krytyki na płaszczyźnie zarówno nauki; jak i praktyki gospodarczej. Rola i funkcje budżetu w zarządzaniu przedsiębiorstwem wyraźnie wskazują; że powinien on stanowić optymalne przełożenie strategii na prosty język finansowy i umożliwiać zaplanowanie działań maksymalizujących wartość przedsiębiorstwa oraz dopasowanie się do wymogów rynku. Jest to często iluzją; a samo budżetowanie określa się jako nieadaptacyjne; sztywne w swoich regułach i niepasujące do nowych koncepcji zarządzania organizacją. Dlatego pojawiło się nowe podejście dotyczące planowania operacyjnego; wskazujące; że powinno być ono adaptacyjne i elastyczne; umożliwiające szybką transformację przedsiębiorstwa i skuteczne reagowanie na sygnały płynące z rynku i wnętrza organizacji. To nowe podejście reprezentują dwie przełomowe koncepcje planowania operacyjnego: SOFP (Sales; Operational and Financial Planning); opracowane na potrzeby systemu lean management; oraz beyond budgeting. Celem artykułu jest zweryfikowanie; w jakim stopniu spełniają one nowe założenia stawiane przed planowaniem operacyjnym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:32221

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 1 (26)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information