Object structure
Title:

Finansowanie działalności innowacyjnych MMSP – w kontekście teorii wyboru kolejności źródeł finansowania i teorii finansowania cyklu wzrostu

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Financing of innovative activities of SMEs in the context of the pecking order theory and the financial growth cycle theory

Creator:

Duda, Joanna

Subject and Keywords:

MMSP ; innowacje ; źródła finansowania ; teoria wyboru kolejności źródeł finansowania ; teoria finansowania cyklu wzrostu ; SME ; innovation ; financing sources ; pecking order theory ; financial growth cycle

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 1 (26), s. 27-43

Abstrakt:

Artykuł porusza tematykę finansowania działań innowacyjnych w polskim sektorze MMSP. W literaturze przedmiotu jest prac z tego zakresu; jednak większość dotyczy kosztów pozyskania kapitału; barier i problemów związanych z pozyskaniem kapitału dla sektora MMSP lub poszukuje optymalnej struktury finansowania. Natomiast celem tego artykułu jest zbadanie stopnia aktywności innowacyjnej i określenie źródeł finansowania innowacyjnych inwestycji przez polskie MMSP w kontekście zaprezentowanych teorii: wyboru kolejności źródeł finansowania (pecking order theory) i teorii finansowania cyklu wzrostu (the financial growth cycle). Aby osiągnąć cel; posłużono się wynikami pochodzącymi z badań wtórnych; głównie raportów opublikowanych przez Ministerstwo Gospodarki Departament Prognoz i Analiz Rynku oraz Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Wyniki polskich badań odniesiono do badań przeprowadzonych w niemieckich MMSP w celu porównania struktury kapitału wykorzystywanego na finansowania innowacyjnych inwestycji. Istotą artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie; czy struktura kapitału jest zależna od stopnia innowacyjności przedsiębiorstw. Określono zatem stopień aktywności innowacyjnej polskich MMSP z podziałem na wielkość przedsiębiorstw i typowe źródła finansowania inwestycji charakterystyczne dla każdej z tych grup przedsiębiorstw. Otrzymane wyniki badań porównano z wynikami badań przeprowadzonych w niemieckim sektorze MMSP i odniesiono do wymienionych teorii

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2016.1.02

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 1 (26)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: