Object

Title: Systemy bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwach logistycznych – wyniki badania

Title in english:

Information security systems in logistics enterprises – research results

Creator:

Walasek, Robert

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 1 (26), s. 152-165

Abstrakt:

W kontekście malejącego znaczenia zasobów materialnych warunkiem osiągania przez przedsiębiorstwo przewagi konkurencyjnej jest odkrywanie i wykorzystywanie własnych; wyróżniających kompetencji oraz kreowanie cennych wartości niematerialnych. Wartości niematerialne; takie jak: wiedza; doświadczenie czy umiejętności; pozwalają przedsiębiorstwu na uruchamianie skutecznych instrumentów konkurowania; m.in. przez tworzenie niepowtarzalnych i unikatowych relacji partnerskich; które stanowią najważniejsze ogniwo w walce konkurencyjnej. Jednak aby te relacje były skuteczne; muszą się cechować wzajemnym zaufaniem. Kluczowym elementem tworzenia wiarygodności przedsiębiorstwa na rynku jest wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem informacji. Powyższe rozważania stały się podstawą do podjęcia tematyki związanej z wdrożeniem nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony i bezpieczeństwa informacji w funkcjonujących w regionie łódzkim przedsiębiorstwach logistycznych. Podjęte rozważania oraz wnioski z badań mogą przyczynić się do wskazania kluczowych obszarów; w których przedsiębiorstwa; wykorzystując odpowiednie narzędzia zarządzania bezpieczeństwem informacji; mogą osiągać wymierne korzyści oraz tworzyć przewagę rynkową nad innymi podmiotami

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:32227

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 1 (26)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information