Object structure
Title:

Projekty innowacyjne. Istota i uwarunkowania

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Innovation projects – the idea and determinants

Creator:

Spałek, Seweryn

Subject and Keywords:

innowacje ; projekt ; zarządzanie ; koncepcja ; organizacja ; paradoks ; innovations ; projects ; management ; idea ; organization ; paradox

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 1 (26), s. 132-141

Abstrakt:

Projekty innowacyjne zajmują szczególne miejsce w organizacjach. Od ich powodzenia niejednokrotnie zależy sukces rynkowy przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiono główne cechy projektów innowacyjnych oraz ich specyficzne uwarunkowania. Omówiono dotychczas stosowane klasyczne podejście do zarządzania projektami innowacyjnymi. Mając na względzie specyfikę innowacji; współczesne turbulentne otoczenie i wysokie ryzyko niepowodzenia projektów innowacyjnych; skonstatowano; że klasyczne podejście jest obecnie niewystarczające. Na bazie podjętych rozważań zaproponowano równoczesne zastosowanie zwinnych metodyk w zarządzaniu projektami do celów zarządzania projektami innowacyjnymi. Przedstawiono główne cechy tego nowatorskiego podejścia w odniesieniu do tradycyjnego zarządzania projektami. Wskazano na jego zalety w aspekcie realizacji założonych celów biznesowych organizacji; większej elastyczności w zarządzaniu zmianami produktu oraz szybszej odpowiedzi na zmiany zachodzące w turbulentnym otoczeniu organizacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2016.1.11

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 1 (26)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: