Object structure
Title:

Źródła informacji dla działalności innowacyjnej polskich małych i średnich przedsiębiorstw

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Information sources of Polish small and medium-sized enterprises innovation

Creator:

Zastempowski, Maciej

Subject and Keywords:

innowacyjność ; źródła innowacyjności ; małe i średnie przedsiębiorstwa ; MSP ; innovation ; sources of innovation ; small and medium-sized enterprises ; SME

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 1 (26), s. 183-193

Abstrakt:

Głównym celem niniejszego tekstu jest próba dokonania analizy i oceny sposobu wykorzystania potencjalnych źródeł informacji dla działalności innowacyjnej polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Badaniu poddano źródła informacji dotyczących działalności innowacyjnej zgodnie z metodologią Oslo. Badania empiryczne przeprowadzono z wykorzystaniem metody CAPI na reprezentatywnej próbie polskich małych i średnich przedsiębiorstw w 2015 r. Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują na kluczową rolę kadry kierowniczej; pracowników; działu marketingu i sprzedaży oraz krajowych klientów. Wyraźnie widać więc dominującą rolę wewnętrznych źródeł informacji dla działalności innowacyjnej polskich małych i średnich przedsiębiorstw

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 1 (26)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: