Obiekt

Tytuł: Badanie opinii polskich pracodawców o umiejętnościach absolwentów szkół wyższych z wykorzystaniem technik wizualizacyjnych

Tytuł odmienny:

Evaluation of Polish employers’ opinions about the competences of higher education graduates with the use of visualization techniques

Autor:

Grześkowiak, Alicja

Opis:

Ekonometria = Econometrics, 2015, Nr 2 (48), s. 53-66

Abstrakt:

Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie prawidłowości dotyczących postrzegania przez polskich pracodawców kompetencji absolwentów szkół wyższych w kontekście potrzeb rynku pracy. Analizy przeprowadzono na podstawie danych sondażowych zgromadzonych i udostępnionych w ramach badania Flash Eurobarometer. Ponieważ zbiór rozpatrywanych zmiennych zawiera wyłącznie dane niemetryczne, w celu identyfikacji prawidłowości zastosowano wybrane techniki wizualizacyjne (wykresy fluktuacyjne, wielokrotne względne wykresy słupkowe). Przeprowadzono również badanie współwystępowania umiejętności za pomocą analizy głównych składowych dla zmiennych niemetrycznych i przedstawiono graficznie jej rezultaty. Otrzymane wyniki wskazują, że polscy pracodawcy oceniają umiejętności absolwentów raczej pozytywnie, choć dostrzegają także luki kompetencyjne w różnych obszarach

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2015

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/ekt.2015.2.05 ; oai:dbc.wroc.pl:30719

Język:

pol

Powiązania:

Ekonometria = Econometrics, 2015, Nr 2 (48)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji