Object structure
Title:

Wpływ układu czynnikowego na pomiar preferencji konsumentów metodą Maximum Difference Scaling

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Impact of factorial design on the measurement ofconsumers’ preferences using Maximum Difference Scaling

Creator:

Bartłomowicz, Tomasz

Subject and Keywords:

pomiar preferencji konsumentów ; Maximum Difference Scaling ; MaxDiff ; program R ; measurement of consumers’ preferences ; R program

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2015, Nr 2 (48), s. 33-43

Abstrakt:

Jednym z elementów badań marketingowych jest pomiar preferencji konsumentów realizowany m.in. z wykorzystaniem metody Maximum Difference Scaling. W metodzie tej na etapie gromadzenia danych wykorzystywany jest układ eksperymentu w postaci cząstkowego układu czynnikowego, w którym pod uwagę bierze się ograniczony zbiór profilów (produktów lub usług). Rezygnacja z tzw. pełnego układu czynnikowego, w którym liczba profilów przekracza zdolność oceny respondentów, oznacza wybór jednego z wielu możliwych układów czynnikowych, pod warunkiem zachowania wymaganych reguł statystycznych. Celem artykułu jest ocena wpływu układu badania na wynik pomiaru preferencji konsumentów z wykorzystaniem metody Maximum Difference Scaling. Zastosowanie układów spełniających lub nie warunki symetryczności i/lub zrównoważenia pozwoliło ocenić wpływ poszczególnych układów na uzyskiwane wyniki. W obliczeniach zastosowano autorski pakiet MaxDiff programu R

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ekt.2015.2.03

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2015, Nr 2 (48)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: