Object structure
Title:

Identyfikacja potencjalnych nabywców polis ubezpieczeniowych w warunkach mocno niezbilansowanej próby uczącej

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Identification of potential purchasers of the insurance policies under hard unbalanced training set

Creator:

Kubus, Mariusz

Subject and Keywords:

scoring marketingowy ; metoda ważonych k najbliższych sąsiadów ; selekcja zmiennych ; marketing scoring ; weighted k nearest neighbours method ; feature selection

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2015, Nr 2 (48), s. 89-99

Abstrakt:

Dysponując zbiorem danych o dokonanych transakcjach i cechach demograficznych klientów, można wykorzystać scoring marketingowy w akcjach skierowanych na wspieranie sprzedaży. Stosowane w nim metody dyskryminacji napotykają często problem niezbilansowania próby uczącej oraz zbędnej informacji w postaci zmiennych, które nie mają związku z zakupem produktu. W artykule analizowany jest rynek ubezpieczeń, gdzie do scoringu wykorzystana będzie metoda ważonych k najbliższych sąsiadów oraz wielowymiarowe kryteria doboru zmiennych. Selekcja zmiennych znacząco wpłynęła na zwiększenie liczby poprawnie zidentyfikowanych potencjalnych nabywców polisy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ekt.2015.2.08

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2015, Nr 2 (48)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: