Object structure
Title:

Ocena poziomu rozwoju gospodarczego i powiązań z zagranicą krajów na przykładzie członków NAFTA

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Assessment of economic development and foreign relations as illustrated by the case of NAFTA member states

Creator:

Kowalik, Paweł

Subject and Keywords:

wzrost gospodarczy ; integracja gospodarcza ; NAFTA ; badania porównawcze krajów ; economic growth ; economic integration ; comparative studies of countries

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2015, Nr 2 (48), s. 114-125

Abstrakt:

W badaniach i porównaniach międzynarodowych wykorzystuje się wiele wskaźników gospodarczych. Do najważniejszych zaliczamy produkt krajowy brutto (PKB), dochód narodowy, stopę bezrobocia, inflację, udział handlu i inwestycji w produkcie krajowym brutto. Inne miary, oparte na PKB, mogą być również wykorzystywane do oceny wzrostu gospodarczego. Należą do nich stopień internacjonalizacji, poziom aktywności, otwarcia i zależności oraz konkurencyjności międzynarodowej. Celem artykułu jest ocena poziomu rozwoju gospodarczego i powiązań z zagranicą krajów tworzących ugrupowanie gospodarcze NAFTA za pomocą alternatywnych wskaźników rozwoju gospodarczego. Po krótkim wprowadzeniu do tematu przedstawiony został sposób obliczania wskaźników rzadziej wykorzystywanych do takiej oceny. Następnie dokonano analizy obliczonych wskaźników dla krajów będących obecnie członkami NAFTA

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ekt.2015.2.10

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2015, Nr 2 (48)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: