Obiekt

Tytuł: Analiza porównawcza województw w zakresie wdrażania wzorców zrównoważonego transportu

Tytuł odmienny:

Comparative analysis of voivodeships in the implementation patterns of sustainable transport

Autor:

Bartniczak, Bartosz ; Bal-Domańska, Beata ; Wilk, Justyna

Opis:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 3 (37), s. 93-102

Abstrakt:

Artykuł przedstawia wyniki oceny sytuacji województw we wdrażaniu zrównoważonego transportu. Analiza koncentrowała się na ocenie postępów poszczególnych województw w czasie w kierunku wyznaczonym przez zasady zrównoważonego transportu. Wnioski sformułowano na podstawie wyników porządkowania liniowego z wykorzystaniem syntetycznej miary rozwoju, wykorzystując wspólny wzorzec rozwoju. Zastosowane podejście umożliwia porównanie odległości obiektów względem wzorca i ich zmian w ujęciu dynamicznym. W artykule porównano sytuację z roku 2010 względem roku 2005. Wskazano lokaty województw oraz międzywojewódzkie zróżnicowanie. Przeprowadzona analiza pokazała, że wzorce zrównoważonego transportu w województwach wdrażane są w niewielkim zakresie

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2012

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:18895

Język:

pol

Powiązania:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 3 (37)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji