Object structure
Title:

Analiza porównawcza województw w zakresie wdrażania wzorców zrównoważonego transportu

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Comparative analysis of voivodeships in the implementation patterns of sustainable transport

Creator:

Bartniczak, Bartosz ; Bal-Domańska, Beata ; Wilk, Justyna

Subject and Keywords:

zrównoważony rozwój ; zrównoważony transport ; porządkowanie liniowe ; statystyczna analiza wielowymiarowa ; sustainable development ; sustainable transport

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 3 (37), s. 93-102

Abstrakt:

Artykuł przedstawia wyniki oceny sytuacji województw we wdrażaniu zrównoważonego transportu. Analiza koncentrowała się na ocenie postępów poszczególnych województw w czasie w kierunku wyznaczonym przez zasady zrównoważonego transportu. Wnioski sformułowano na podstawie wyników porządkowania liniowego z wykorzystaniem syntetycznej miary rozwoju, wykorzystując wspólny wzorzec rozwoju. Zastosowane podejście umożliwia porównanie odległości obiektów względem wzorca i ich zmian w ujęciu dynamicznym. W artykule porównano sytuację z roku 2010 względem roku 2005. Wskazano lokaty województw oraz międzywojewódzkie zróżnicowanie. Przeprowadzona analiza pokazała, że wzorce zrównoważonego transportu w województwach wdrażane są w niewielkim zakresie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 3 (37)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: