Object structure
Title:

Analiza wybranych aspektów zjawisk ageizmu w Europie z wykorzystaniem wykresów typu biplot

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Analysis of chosen aspects of the ageism phenomenon in Europe with application of biplots

Creator:

Grześkowiak, Alicja

Subject and Keywords:

ageizm ; principal components analysis ; biplot ; analiza głównych składowych

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 3 (37), s. 70-82

Abstrakt:

W pracy podjęto problematykę dyskryminacji ze względu na wiek. Celem pracy było porównanie postaw obywateli różnych krajów wobec osób powyżej siedemdziesiątego roku życia na podstawie danych Europejskiego Sondażu Społecznego 2008. Przeprowadzo¬no analizę czynników określających pozycję społeczną ludzi starszych oraz zbadano cechy i sposób traktowania grupy wieku 70+. W celu wykrycia prawidłowości złożonych zjawisk zastosowano analizę głównych składowych, zwracając uwagę na możliwość wizualizacji re¬zultatów i przeprowadzono interpretację na podstawie otrzymanych biplotów. Zastosowane techniki analityczne pozwoliły na wskazanie odmiennego podejścia do osób z najstarszej gru¬py wieku w krajach o różnych systemach społecznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 3 (37)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: