Object structure
Title:

Uwarunkowania społeczno-gospodarcze procesu kształcenia gimnazjalnego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Socio-economic determinants of junior high school educational process in Lower Silesia and Opole region

Creator:

Grześkowiak, Alicja ; Błaczkowska, Anna

Subject and Keywords:

umiejętności ; gimnazjum ; porządkowanie liniowe ; analiza dyskryminacyjna ; competences ; junior high school ; linear ordering ; discriminant analysis

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 3 (37), s. 40-55

Abstrakt:

Celem pracy jest próba zastosowania wybranych metod statystycznej analizy wielowymiarowej do oceny zróżnicowania wiedzy i umiejętności uczniów gimnazjów na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie w odniesieniu do sytuacji społeczno-gospodarczej w tych regionach. Trzy lata po powołaniu do życia gimnazjów (w 1999 r.) wprowadzono porównywalne testy sprawdzające oraz oceniające wiedzę i umiejętności uczniów. Testy te mające charakter egzaminu zewnętrznego, oceniane przez zewnętrznych egzaminatorów, dały podstawę do podjęcia szczegółowych badań porównawczych na temat wiedzy i umiejętności uczniów według różnych kryteriów. Zastosowanie metod porządkowania liniowego oraz analizy dyskryminacyjnej pozwoliło na ewaluację relacji pomiędzy rezultatami osiąganymi przez uczniów a różnymi czynnikami społeczno-gospodarczymi

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 3 (37)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: