Object structure
Title:

Pomiar postępów województw w kierunku zrównoważonego rozwoju w zakresie zdrowia publicznego

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Measurement of progress in regions towards sustainable development in public health

Creator:

Bal-Domańska, Beata ; Wilk, Justyna ; Bartniczak, Bartosz

Subject and Keywords:

porządkowanie liniowe ze wspólnym wzorcem rozwoju ; zrównoważony rozwój ; linear ordering with a common development pattern ; sustainable development ; public health

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 3 (37), s. 83-92

Abstrakt:

W artykule przedstawiono wyniki oceny sytuacji województw Polski w zakresie zdrowia publicznego w kontekście celów zrównoważonego rozwoju (ZR). Analiza skupiała się na ocenie postępów województw w czasie w kierunku wyznaczonym przez cele ZR. Wnioski sformułowano na podstawie wyników porządkowania liniowego z wykorzystaniem syntetycznych miar rozwoju i wspólnego wzorca rozwoju. Podejście to umożliwia porównanie odległości obiektów względem wzorca i ich zmian w ujęciu dynamicznym, w tym przypadku w 2010 r. względem sytuacji odnotowanej w 2005 r. Dodatkowo wskazano lokaty województw oraz międzywojewódzkie zróżnicowanie. Z przedstawionej analizy wynika, że większość województw dokonała pewnego postępu w zakresie zdrowia publicznego. Najistotniejsze zmiany dotyczyły województw Polski północnej, niektórych z województw wschodnich oraz województwa śląskiego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 3 (37)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: