Object structure
Title:

Badanie indywidualizmu w ocenie sytuacji ekonomiczno-finansowej działów przetwórstwa przemysłowego

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Individualism research in the assessment of economic and financial standing of manufacturing sectors

Creator:

Kijek, Arkadiusz

Subject and Keywords:

działy przetwórstwa przemysłowego ; indeks kondycji ; modele panelowe ; efekty indywidualne ; manufacturing sector ; condition index ; panel models ; individual effects

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 3 (37), s. 112-122

Abstrakt:

W artykule przedstawiono wyniki badania wpływu specyfiki działów przetwórstwa przemysłowego na ocenę ich sytuacji ekonomiczno-finansowej. W pierwszej części pracy dokonano oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej działów przetwórstwa przemysłowego przy wykorzystaniu metod wielowymiarowej analizy statystycznej. Następnie na podstawie wartości indeksu kondycji oraz poziomu wskaźników ekonomiczno-finansowych zbudowano model panelowy. Pozwolił on na identyfikację działów odznaczających się największym wpływem czynników indywidualnych na ocenę kondycji branż. Otrzymane wyniki potwierdziły, że ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej działów przetwórstwa przemysłowego powinna uwzględniać specyfikę funkcjonowania sektorów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 3 (37)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: