Object structure
Title:

Różne techniki prezentacji powiązań kategorii zmiennych niemetrycznych

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Different techniques of graphical presentation of non-metric data categories

Creator:

Stanimir, Agnieszka

Subject and Keywords:

zmienne niemetryczne ; wykresy mozaikowe ; wykresy powiązań ; analiza korespondencji ; drzewa klasyfikacyjne ; non-metric data ; mosaics displays ; association plots ; corespondence analysis ; classification trees

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 3 (37), s. 9-25

Abstrakt:

Celem artykułu jest zaprezentowanie oraz sprawdzenie użyteczności stosowania jednocześnie kilku metod wielowymiarowej analizy statystycznej w badaniu powiązań zmiennych niemetrycznych. Przy wyborze prezentowanych metod głównym aspektem była możliwość znajdowania relacji między kategoriami zmiennych. W artykule omówiono algorytmy analizy korespondencji, wykresów mozaikowych, wykresów powiązań oraz drzew klasyfikacyjnych. W pracy wyróżniono aspekt aplikacyjny. Przeprowadzenie badań na rzeczywistych danych dotyczących wiedzy i umiejętności gimnazjalistów umożliwiło sprawdzenie użyteczności wspomnianych narzędzi. Dzięki zastosowaniu wybranych metod wyróżniono najbardziej i najmniej charakterystyczne poziomy wyniku egzaminacyjnego wśród gimnazjalistów z uwzględnieniem podziału ze względu na płeć i miejsce zdawania egzaminu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 3 (37)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: