Object

Title: Podstawowe założenia koncepcyjne badania sprawozdań finansowych zgodnie z MSRF

Title in english:

The Basic Conceptual Regulations for Financial Reports Auditing in Line with MSFR

Creator:

Kogut, Joanna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 127, s. 376-389

Abstrakt:

Celem badania sprawozdań finansowych jest zwiększenie stopnia zaufania do nich ich użytkowników. Osiąga się to dzięki wyrażeniu przez biegłego rewidenta opinii na temat badanego sprawozdania finansowego. W przypadku większości ramowych założeń ogólnego przeznaczenia (np. MSSF, USGAAP, ustawa o rachunkowości) opinia dotyczy tego, czy sprawozdania finansowe prezentują rzetelnie, we wszystkich istotnych aspektach, lub przekazują rzetelny i jasny obraz zgodnie z ramowymi założeniami. Wyrażenie takiej opinii umożliwia biegłemu rewidentowi badanie przeprowadzone zgodnie z MSRF oraz przy respektowaniu odpowiednich wymogów etycznych. Opracowany na nowo MSRF 200 stanowi założenia koncepcyjne badania sprawozdań finansowych leżące u podstaw MSRF, które zostały przedstawione w treści artykułu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120741

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 127

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information