Object

Title: Globalizacja działalności gospodarczej

Title in english:

Globalization of Business Activities

Creator:

Zajko, Krzysztof

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 149, s. 431-439

Abstrakt:

W artykule poruszono kwestie globalizacji w kontekście ekonomicznym. Globalizacja w tym ujęciu rozumiana jest jako szeroki zakres daleko idących zmian na całym świecie, w każdym kraju i na każdym poziomie. Chociaż powszechnie uważa się, że to dynamiczny rozwój technologiczny oraz wydarzenia polityczne przyspieszają ten proces, faktycznie jednak zjawisko globalizacji jest wielowymiarowe i leży w zakresie zainteresowania wielu dyscyplin naukowych, dlatego też należy je rozpatrywać w perspektywie historycznej. Autor skupia się na przedsiębiorstwie jako głównym aktorze procesu globalizacji w ujęciu ekonomicznym. Umiędzynarodowienie działalności jest tu rozumiane jako szansa na dorównanie międzynarodowej konkurencji na globalnym rynku, która stwarza nowe możliwości i stanowi potwierdzenie pozycji przedsiębiorstwa na światowym rynku.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119293

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 149 ; Ekonomia, vol. 12 ; Problemy globalizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Edition name Date
Globalizacja działalności gospodarczej Oct 30, 2023

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information