Object structure
Title:

Współpraca gospodarcza między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Economic Cooperation between the European Union and the People's Republic of China

Creator:

Wiejacki, Wojciech

Subject and Keywords:

wzajemna współpraca ; sprzeczności i konflikty gospodarcze ; Chiny

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 149, s. 399-407

Abstrakt:

Autor przedstawia relacje gospodarcze, które potwierdzają "strategiczny" charakter stosunków unijno-chińskich. Analizuje przełomowe wydarzenia dla rozwoju wzajemnej współpracy, m.in. nadanie przez Unię Europejską Chinom Systemu Powszechnej Preferencji Celnej (GSP). Wstąpienie Chin do WTO przyczyniło się do nadania impulsu do dalszego rozwoju wspólnych inicjatyw na płaszczyźnie gospodarczej. Na badanej płaszczyźnie możemy dostrzec także obszary, na których dochodzi do sprzeczności interesów. Pomimo szerokiej problematyki uzgodnienia gospodarcze odgrywają priorytetową rolę w polityce zarówno UE, jak i Chin.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 149 ; Ekonomia, vol. 12 ; Problemy globalizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: