Object structure
Title:

Chiny a światowy kryzys gospodarczy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

China and World Economy Crisis

Creator:

Wiktor, Zbigniew

Subject and Keywords:

kryzys gospodarczy ; socjalistyczna gospodarka rynkowa ; przeczności w Chinach ; nowa chińska burżuazja ; korupcja w Chinach ; socjalizm w chińskim stylu

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 149, s. 408-418

Abstrakt:

Gospodarka światowa znajduje się od września 2008 r. w głębokim kryzysie, który w szczególności doprowadził do spadku PKB w Stanach Zjednoczonych i innych państwach kapitalistycznych. Kryzys miał także negatywny wpływ na chińską gospodarkę, szczególnie na handel zagraniczny, ale został szybko przezwyciężony. Po słabej połowie 2009 r. gospodarka chińska osiągnęła w całym roku 8,7% wzrostu PKB. Jednocześnie w tym czasie pogłębiły się stare i nowe sprzeczności i KPCh musiała wprowadzić nowe środki w zakresie przezwyciężenia korupcji i rozwoju demokracji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 149 ; Ekonomia, vol. 12 ; Problemy globalizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: