Object structure
Title:

Globalne procesy migracyjne jako odpowiedź na konsekwencje starzenia się społeczeństw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Global Processes of Migration as a Response to the Consequences of Ageing of Societies

Creator:

Bałandynowicz-Panfil, Katarzyna

Subject and Keywords:

starzenie się społeczeństw ; depopulacja zasobów pracy ; procesy migracyjne ; rynek pracy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 149, s. 11-20

Abstrakt:

Celem opracowania jest analiza mechanizmu wykorzystania polityki migracyjnej do zwiększenia liczby dostępnych zasobów pracy. Opis tego typu rozwiązania na podstawie prognoz statystycznych został dodatkowo poddany ewaluacji z punktu widzenia możliwości zastąpienia powstałych braków ludnością napływową. Podstawowym założeniem pracy jest występowanie istotnego związku pomiędzy kurczeniem się i starzeniem zasobów pracy a wielkością i kierunkiem procesów migracyjnych, kształtowanych między innymi przez aktywną politykę państwa. Słowa kluczowe: starzenie się społeczeństw, depopulacja zasobów pracy, procesy migracyj-ne, rynek pracy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 149 ; Ekonomia, vol. 12 ; Problemy globalizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: