Object structure
Title:

Wpływ migracji międzynarodowej na globalny rynek pracy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Impact of the International Migration on the Global Labour Market

Creator:

Orłowska, Renata

Subject and Keywords:

globalizacja ; globalny rynek pracy ; migracja międzynarodowa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 149, s. 256-266

Abstrakt:

Przełom XX i XXI wieku wiąże się z głębokimi przemianami w gospodarce światowej, charakteryzującymi się pogłębianiem procesów globalizacyjnych. Przez ostatnich 50 lat czynniki demograficzne miały znaczący wpływ na rynek pracy. Współcześnie obserwujemy nawet jeszcze większy ich wpływ, który będzie nasilał się w najbliższych latach. Nie tylko demografia ma wpływ na rynek pracy, ale również takie zjawiska, jak migracja międzynarodowa, outsourcing i offshoring, które przyczyniają się do tworzenia globalnego rynku pracy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 149 ; Ekonomia, vol. 12 ; Problemy globalizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: