Object structure
Title:

Wpływ kryzysu finansowego na napływ inwestycji zagranicznych do Polski

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Impact of the Financial Crisis on the Foreign Direct Investment Inflow in Poland

Creator:

Gierzycka, Jadwiga

Subject and Keywords:

kryzys finansowy ; zagraniczne inwestycje bezpośrednie ; korporacje międzynarodowe

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 149, s. 73-81

Abstrakt:

Kryzys na rynkach finansowych doprowadził do poważnego załamania w wielu gospodarkach krajowych i w gospodarce światowej. Znacząco ograniczył inwestycje korporacji międzynarodowych. Począwszy od 2007 r. mają one tendencję spadkową zarówno w gospodarce światowej, jak i w Polsce. Najwyższy poziom zagraniczne inwestycje bezpośrednie osiągnęły w 2007 r., od którego następuje ciągły spadek. Niekorzystna sytuacja w tym zakresie pogłębia i tak już poważne problemy globalne i lokalne. Zmniejszenie tempa wzrostu PKB, wzrost bezrobocia to nie tylko efekt ograniczania produkcji przez krajowe przedsiębiorstwa, ale i poważnego ograniczenia zagranicznych inwestycji bezpośrednich.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 149 ; Ekonomia, vol. 12 ; Problemy globalizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: