Object structure
Title:

Wpływ BIZ na wzrost gospodarczy krajów inwestycji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Impact of FDI on International Investment Growth

Creator:

Puchalska, Katarzyna

Subject and Keywords:

wzrost gospodarki ; inwestycje zagraniczne ; BIZ

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 149, s. 296-304

Abstrakt:

Kryzys gospodarczy spowodował gwałtowne zahamowanie procesu przepływów BIZ. Dotyczy to również większości krajów UE. Zahamowanie to przełożyło się na spowolnienie dynamiki wzrostu PKB. Negatywne oceny perspektyw wzrostu sprzedaży, lęk przed przyszłością, czy zaostrzenie warunków dostępu do kredytu powodowały spadek nowych zadań inwestycyjnych. Kontynuowane były z reguły przedsięwzięcia modernizujące majątek przedsiębiorstw, poprawiające zdolności konkurencyjne firm, ale w zbyt małej skali dla podtrzymania ożywienia gospodarczego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 149 ; Ekonomia, vol. 12 ; Problemy globalizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: