Object structure
Title:

Niewypłacalność państwa - czynniki determinujące i możliwości predykcji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Sovereign Default - Determinants and Prediction

Creator:

Mesjasz, Lidia

Subject and Keywords:

zadłużenie państwa ; kryzysy ; niewypłacalność

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 149, s. 201-213

Abstrakt:

W artykule omówiono uwarunkowania ekonomiczne i polityczne związane z prawdopodobieństwem wystąpienia kryzysu płatniczego państwa. Wykorzystując relatywnie nową w tej dziedzinie metodologię drzewa decyzyjnego, zidentyfikowano główne czynniki determinujące ryzyko niewypłacalności państwa oraz sklasyfikowano kraje podatne lub odporne na kryzys. Klasyfikacja ta może być przydatna do podejmowania właściwych działań na rzecz zapobiegania kryzysom oraz lepszego ich przewidywania.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 149 ; Ekonomia, vol. 12 ; Problemy globalizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: