Object

Title: Zarys metodyki wdrażania systemu zarządzania obiegiem dokumentów w przedsiębiorstwie

Title in english:

Outline of implementation methodology of documents circulation management system in an enterprise

Creator:

Wójtowicz, Radosław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 212, s. 346-355

Abstrakt:

Artykuł przedstawia metodykę wdrażania systemu zarządzania obiegiem dokumentów w przedsiębiorstwie. W pierwszej części opracowania skoncentrowano się na krótkiej charakterystyce najważniejszych ogólnych założeń metodyki wdrożeniowej. W kolejnej części opisana została proponowana metodyka wdrożeniowa systemu wspomagającego obieg dokumentów. Ostatnia część artykułu przedstawia wybrane praktyczne aspekty zagadnienia wdrażania systemów obiegu dokumentów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:117535

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 212 ; Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2011, Nr 22

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information