Object structure
Title:

Analiza możliwości formalnej weryfikacji problemów planowania w kontekście procesów biznesowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Formal verification of planning problems in the business process context. Analysis of feasibility

Creator:

Klimek, Radosław ; Ernst, Sebastian

Subject and Keywords:

modelowanie biznesowe ; planowanie ; logika temporalna ; formalna weryfikacja ; metoda tablic semantycznych ; business modeling ; planning ; temporal logic ; formal verification ; semantic tableaux method

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 212, s. 169-183

Abstrakt:

Artykuł nakreśla relacje między modelowaniem procesów biznesowych (BPM) oraz architektury zorientowanej na usługi (SOA) a metodami planowania (AI Planning), z uwzględnieniem aspektów takich jak modelowanie dziedzin problemów planowania za pomocą narzędzi modelowania procesów biznesowych czy automatycznej aranżacji usług w procesy za pomocą metod planowania. Nakreślono również nowy kierunek badawczy, związany z formalną weryfikacją dziedzin problemów planowania za pomocą wnioskowania dedukcyjnego, w oparciu o wzorce projektowe van der Aalsta i in. dla modeli biznesowych. Formalna weryfikacja realizowana jest z wykorzystaniem wnioskowania dedukcyjnego metodą tablic semantycznych. Własności modelu opisane są w logice temporalnej czasu liniowego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 212 ; Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2011, Nr 22

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: