Object

Title: Wybrane prawne, organizacyjne i technologiczne aspekty archiwizacji dokumentów elektronicznych w polskich instytucjach publicznych

Title in english:

Chosen Legal, Organizational and Technological Aspects of the Archiving of Electronic Documents in Polish Public Institutions

Creator:

Wójtowicz, Radosław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 133, s. 141-149

Abstrakt:

Artykuł porusza wybrane zagadnienia o charakterze prawnym, organizacyjnym i technologicznym archiwizacji dokumentów elektronicznych w polskich podmiotach publicznych. W pierwszej części opracowania skoncentrowano się na krótkiej charakterystyce najważniejszych aktów prawnych regulujących opisywany obszar tematyczny. W kolejnej części artykułu opisana została procedura przekazywania dokumentów elektronicznych do archiwum państwowego, która została testowo wdrożona i prawdopodobnie będzie uznana za obowiązującą wszystkie polskie podmioty publiczne.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119572

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 133 ; Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information