Object

Title: Zastosowanie weryfikacji dedukcyjnej w projektowaniu oprogramowania korporacyjnego budowanego w oparciu o paradygmat SOA

Title in english:

Deduction based formal verification of SOA compliant enterprise software

Creator:

Klimek, Radosław ; Skrzyński, Paweł

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 212, s. 184-195

Abstrakt:

Praca dotyczy zagadnień modelowania i weryfikowania oprogramowania korporacyjnego, budowanego zgodnie z architekturą SOA. Zostały pokazane możliwości budowy takiego oprogramowania w oparciu o środowisko zorientowane na usługi. Przedstawiono zarys odpowiedniej metodyki modelowania. Język modelowania procesów biznesowych BPMN może być uznany za język wizualizacji środowiska usług sieciowych. Procesy takie mogą i powinny być zweryfikowane pod względem formalnej poprawności. Dobre możliwości weryfikacji daje tutaj podejście dedukcyjne z wykorzystaniem logiki modalnej i metody tablic semantycznych jako metody wnioskowania. Przedstawiono możliwości automatycznej budowy specyfikacji logicznej z wzorców projektowych BPMN, co ma kluczowe znaczenie w przypadku budowy modelu logicznego rzeczywistego systemu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:117523

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 212 ; Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2011, Nr 22

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information