Object

Title: Zastosowanie technologii informatycznych w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin. Wyniki badań

Title in english:

The implementation of IT technologies in socio-economic development of local governments. Research results

Creator:

Chomiak-Orsa, Iwona ; Flieger, Michał

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 212. s. 51-61

Abstrakt:

Celem artykułu jest analiza wykorzystania technologii informatycznych w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin. Przeprowadzone badania dotyczyły analizy skuteczności zastosowanych rozwiązań IT w odpowiednich obszarach funkcjonowania gminy związanych z rozwojem gospodarczym, rozwojem społecznym, upowszechnianiem edukacji, doskonaleniem funkcjonowania urzędu jako instytucji świadczącej usługi oraz promowaniem rozwoju i turystyki w analizowanych gminach. Działania związane z wykorzystaniem IT w wymienionych obszarach w ocenie mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych charakteryzują się różną skutecznością. Takie wnioski wskazują na konieczność dokonywania przemyślanego wyboru podejmowanych działań w zakresie wykorzystania IT w ramach wspierania rozwoju lokalnego przez gminę.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:117401

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 212 ; Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2011, Nr 22

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information