Object

Title: Zmiany strategii informatyzacji polskich obiektów gospodarczych pod wpływem kryzysu gospodarczego. Podsumowanie badań z lat 2009–2011

Title in english:

Changes in informatisation strategies of Polish companies in relation to the economic crisis. Summary of the surveys from the years 2009–2011

Creator:

Dyczkowski, Mirosław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 212, s. 102-117

Abstrakt:

Artykuł przedstawia wyniki porównawczych badań ankietowych przeprowadzonych przez autora w latach 2009–2011, których celem było uzyskanie wiedzy na temat wpływu obecnego kryzysu gospodarczego na strategie informatyzacji obiektów gospodarczych. Uzyskane wyniki potwierdziły roboczą hipotezę, że kryzys gospodarczy wpłynął – w mniejszym lub większym stopniu – na długo- i krótkookresowe strategie informatyzacji większości zbadanych obiektów. Względny udział zidentyfikowanych zmian, intensywność ich zauważalnych przejawów oraz obszary zastosowań IT, których te zmiany dotknęły, zmieniały się wprawdzie w kolejnych analizowanych latach, ale zmiany te są nieznaczne i dotyczą jedynie wybranych elementów strategii informatyzacji oraz zastosowań IT. Szczegółowe dane na ten temat są zawarte w niniejszym artykule.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:117500

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 212 ; Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2011, Nr 22

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information