Object

Title: Usuwanie artefaktów w wykrywaniu wzorców użytkowania stron WWW

Title in english:

Denoising as a method of discovering hidden web usage patterns

Creator:

Mikulski, Łukasz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 212, s. 254-266

Abstrakt:

Aktywność użytkowników korzystających z zasobów portali internetowych zapisywana jest w plikach logów serwera WWW. W celu odkrycia i analizy wzorców zachowań takich użytkowników dane z surowych plików loga należy poddać przetwarzaniu wstępnemu. W niniejszym artykule przeprowadzono badanie złożone z dwóch etapów. W pierwszym z nich znajdowane są wszystkie częste zbiory przy arbitralnie założonym współczynniku wsparcia oraz reguły asocjacyjne, przy arbitralnie założonym współczynniku ufności. W drugim etapie podawane są analizie uzyskane wyniki – częste zbiory i wygenerowane na ich podstawie reguły asocjacyjne. Na podstawie tej analizy usuwane są zakwalifikowane jako szum subiektywnie wybrane zbiory, które pochodzą spoza zakresu danych objętego badaniem lub dominują nad pozostałymi elementami serwisu. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, czynności związane z odszumianiem danych można iterować. Na podstawie tak przetworzonego pliku loga serwera WWW ostatecznie znajdowane są często zbiory. Na ich podstawie ekstrahowane są z kolei reguły asocjacyjne. Według tak przyjętego założenia, to one mogą odzwierciedlać istotne ścieżki nawigacji, które odpowiednio zagregowane posłużą do wyodrębnienia wzorców użytkowania portalu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:117528

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 212 ; Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2011, Nr 22

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information