Object structure
Title:

Definiowanie struktury modelu rachunku kosztów działań dla portu lotniczego w systemie SAS Activity-Based Management

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Defining the structure of Activity-Based Costing model for an airport in SAS Activity-Based Management System

Creator:

Januszewski, Arkadiusz

Subject and Keywords:

rachunek kosztów działań ; port lotniczy ; activity-based costing ; activity-based information system ; airport

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 212, s. 141-151

Abstrakt:

W pracy uzasadniono przesłanki stosowania rachunku kosztów działań (Activity- Based Costing – ABC) w przedsiębiorstwach usługowych oraz wskazano na brak opracowań opisujących procedury implementacji modeli ABC w środowisku informatycznym. Następnie przedstawiono strukturę modelu ABC opracowanego dla Portu Lotniczego w Bydgoszczy. Szczególną uwagę poświęcono procedurze implementacji opisanego modelu w środowisku systemu SAS Activity-Based Management.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 212 ; Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2011, Nr 22

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: