Object

Title: Polityka proeksportowa w świetle teorii handlu międzynarodowego

Title in english:

Pro-export policy in the light of the theory of international trade

Creator:

Tereszczuk, Mirosława

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 529; s. 357-368

Abstrakt:

Celem artykułu jest próba przedstawienia istoty i znaczenia polityki proeksportowej w świetle teorii handlu zagranicznego i jej instrumentów. Polityka proeksportowa stanowi odmianę polityki gospodarczej o interwencjonistycznym oddziaływaniu, a także jest jednym z elementów polityki handlowej. Poprzez wspieranie eksportu oddziałuje na wzrost gospodarczy kraju. Stosowanie polityki proeksportowej wiąże się więc z pełnym otwarciem gospodarki na wymianę z zagranicą towarami i usługami oraz zastosowaniem wielu instrumentów wsparcia eksportu. W polityce proeksportowej wykorzystywane są instrumenty wsparcia zarówno z zakresu polityki gospodarczej, jak i polityki handlowej. Polityka proeksportowa oddziałuje na wzrost konkurencyjności, wymuszając specjalizację oraz rozwój najbardziej efektywnych sektorów gospodarki kraju. Teorie handlu międzynarodowego wskazują na silne powiązanie pomiędzy wzrostem eksportu a wzrostem dobrobytu w danym kraju i poprawą konkurencyjności na arenie międzynarodowej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.529.31 ; oai:dbc.wroc.pl:59603

Language:

pol

Relation:

Ekonomia ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 529

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information