Object structure
Title:

Cudzoziemcy na rynku pracy zachodniego pogranicza Polski

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Foreigners on the labor market of Poland’s western borderland

Creator:

Malkowska, Agnieszka

Subject and Keywords:

kapitał ludzki ; obszar przygraniczny ; rynek pracy ; cudzoziemcy ; rozwój społeczno-gospodarczy ; human capital ; border area ; labor market ; foreigners ; socio-economic development

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 529; s. 185-194

Abstrakt:

Artykuł porusza problematykę kapitału ludzkiego w kontekście rozwoju obszarów przygranicznych. Celem badawczym pracy była charakterystyka i analiza cudzoziemców na rynku pracy wybranych regionów przygranicznych. Zakres terytorialny badań obejmował cztery województwa zachodniego pogranicza Polski, tj.: zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie i opolskie. W pracy analizowano wyłącznie aspekt zatrudniania cudzoziemców na podstawie tzw. uproszczonej procedury oświadczeniowej. Podjęcie powyższego tematu podyktowane było zaobserwowaniem nasilenia tego zjawiska w regionach położonych przy zachodniej granicy Polski. Wyniki badań przeprowadzonych w latach 2010-2017 potwierdziły prawie 15-krotny wzrost zatrudnienia cudzoziemców na polskim pograniczu zachodnim. Cudzoziemcy tylko częściowo rozwiązują problemy rynku pracy badanych regionów. Badania oparto na metodzie analizy literatury przedmiotu, desk research oraz metodzie opisu z elementami wnioskowania dedukcyjnego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.529.16

Language:

pol

Relation:

Ekonomia ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 529

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: