Object structure
Title:

Silver economy – próba oceny stanu srebrnej gospodarki w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Evaluation of silver economy condition in Poland

Creator:

Bieńkowska, Beata

Subject and Keywords:

srebrna gospodarka ; gospodarka senioralna ; osoby starsze ; zmiany demograficzne ; silver economy ; elderly economy ; elderly people ; demographic changes

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 529; s. 28-38

Abstrakt:

Srebrna gospodarka to pojęcie występujące coraz częściej w debacie publicznej. Pojawiło się jako odpowiedź na rosnący udział osób starszych w strukturze demograficznej społeczeństw. Celem artykułu jest próba oceny stanu srebrnej gospodarki w Polsce na podstawie dostępnych danych statycznych. Jako metodę badawczą wykorzystano desk research, analizując informacje na temat starzenia się polskiego społeczeństwa jako podstawę oceny sytuacji osób starszych w Polsce. Podjęto również próbę rozpoznania, czy w wybranych dokumentach strategicznych uwzględniane są zagadnienia związane z rosnącymi rozmiarami srebrnej gospodarki i czy podejmowane są działania na rzecz wykorzystania potencjału tej grupy społecznej. Przytoczono przykładowe definicje omawianego pojęcia. Stwierdzono, iż srebrna gospodarka stanowi jednocześnie ogromny problem i szansę, zatem podejmowanie wyzwań z nią związanych jest niezbędne już dziś

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.529.02

Language:

pol

Relation:

Ekonomia ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 529

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: