Object structure
Title:

Stabilność finansowa a stabilność makroekonomiczna na przykładzie polskiej gospodarki

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Financial stability vs. macroeconomic stability on the example of Polish economy

Creator:

Urbanowicz, Zuzanna

Subject and Keywords:

stabilność finansowa ; stabilność makroekonomiczna ; analiza wielowymiarowa ; financial stability ; macroeconomic stability ; multidimensional analysis

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 529; s. 369-380

Abstrakt:

Celem artykułu jest analiza, na przykładzie Polski, związku między stabilnością finansową a makroekonomiczną. Opracowanie ma teoretyczno-empiryczny charakter. Najpierw omówiono definicje i metody pomiaru stabilności finansowej i makroekonomicznej. Następnie przedstawiono przedmiot, zakres czasowy badania i metodę badawczą. W ostatniej części zawarto wyniki analizy relacji między stabilnością finansową a makroekonomiczną. Analiza literatury doprowadziła do wniosku o braku jednorodności w definiowaniu oraz mierzeniu obu rodzajów stabilności. Warto podkreślić, że o ile w definiowaniu stabilności finansowej podkreśla się jej istotną rolę w kształtowaniu stabilności gospodarczej, to na poziomie definicji stabilności makroekonomicznej kwestia stabilności systemu finansowego jest często pomijana. Przeprowadzone badanie nie potwierdziło istnienia wpływu sytuacji systemu finansowego na stabilność makroekonomiczną, natomiast został potwierdzony związek odwrotny, tzn. stan koniunktury gospodarczej przekłada się na stabilność systemu finansowego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.529.32

Language:

pol

Relation:

Ekonomia ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 529

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: